• Torbalar we sumkalar we ýeň belgisini öndüriji-Minfly

Ofset çap etmek

Ofset çap etmek

Her dürli materialda diýen ýaly gowy işleýär.Volumeokary göwrümli çap etmek üçin ofset çap etmek, çykdajylary azaltmaga kömek edip biler.

MOQ: 2000 ýa-da has köp

Eltip beriş wagty: 7-12 gün (sargyt mukdaryna baglylykda), dizaýn tassyklanylandan we öňünden töleg alnandan soň

Öňünden bahasy: Hiç

Reňk kuwwaty: 8 reňk

Offset Çap etmek Minfly

Ofset çap etmegiň peýdalary

Suratyň ýokary hili

çyzykly ýa-da tegmilsiz arassa, tapawutly görnüşi we şekilleri

Reňkleriň takyklygyny we dizaýndaky deňagramlylygy aňladýan has gowy reňk wepalylygy

Her dürli materialda diýen ýaly gowy işleýär

Uly göwrümli işler üçin, iş näçe uly bolsa-da, her çap edilişine deň bolan sanly çapdan has uly ofset işlerine az sarp edersiňiz.

Ofset çap etmegiň kemçilikleri

Pes göwrümli işleriň ýokary bahasy

Plastinalar döredilmeli bolany üçin has uzyn tertip

Erroralňyşlyk bar bolsa has erbet düşmek