• Torbalar we sumkalar we ýeň belgisini öndüriji-Minfly

Kukiler gaplamasy

Kukiler gaplamasy

  • Printörite çap edilen gutapjyklar - Iýmit gaplaýyş haltalary

    Printörite çap edilen gutapjyklar - Iýmit gaplaýyş haltalary

    Kukileriňizi we konditer önümleriňizi önümleriňiziň beýlekilerden tapawutlanmagy üçin garaşsyz haltalar ýaly ýörite çap edilen çeýe gaplamalar bilen gaplamaga kömek edýäris!

    Kukiler pudagy ägirt uly we adaty şokolad çipinden başlap, iň ýokary gutapjyklara çenli her kim diýen ýaly gowy gutapjyklary gowy görýär, adaty çap edilen gutap gaplamalary önümiňiziň satylmagyna we gutapjyklaryňyzyň çörek bişirilişinden göni bolşy ýaly uzak möhletini uzaltmagyna kömek eder. .Saýlamak üçin dürli filmler we sumkada çap etmegiň görnüşleri bilen önümiňiz hoş geldiňiz.