• Torbalar we sumkalar we ýeň belgisini öndüriji-Minfly

Guty aşaky halta

Guty aşaky halta

  • Kwadrat aşaky sumkalar - Kofe we ​​beýleki önümler üçin haltalar

    Kwadrat aşaky sumkalar - Kofe we ​​beýleki önümler üçin haltalar

    Kwadrat aşaky torbalar bilen, siz we müşderileriňiz, halta haltasy bilen birlikde adaty sumkanyň artykmaçlyklaryndan peýdalanyp bilersiňiz.

    Kwadrat aşaky sumkalaryň tekiz düýbi bar, özbaşdak duruň we gaplama we reňkler markaňyzy hakykatdanam görkezmek üçin düzülip bilner.Grounderli kofe, boş çaý ýapraklary, kofe meýdançalary ýa-da berk möhür talap edýän beýleki iýmit önümleri üçin ajaýyp, inedördül aşaky haltalar önümiňizi ýokarlandyrar.

    Gutynyň aşagy, EZ çekiji fermuar, berk möhürler, berk folga we islege bagly degassasiýa klapanynyň önümleri üçin ýokary hilli gaplama görnüşini döredýär.