• Torbalar we sumkalar we ýeň belgisini öndüriji-Minfly

Kofe gaplamasy

Kofe gaplamasy

  • Coffeeörite kofe gaplamasy - kofe haltalary

    Coffeeörite kofe gaplamasy - kofe haltalary

    Kofeniň dürli görnüşleri, ajaýyp tagamlary bar we bu gowy gaplamaga mynasyp içgidir.

    Biziň maksadymyz, has köp kofe satmaga kömek etmekdir.Kompostable haltalar ýaly innowasion gaplama opsiýalary we sanly çap etmek ýaly ösüşler bilen, beýleki önümler bilen bäsleşmek üçin dürli şekilde, ululykda we reňkde kiçi we orta göwrümli horazlara ýörite çap edilen kofe gaplamalaryny hödürleýäris.Kofe gaplamakda kömek gerekmi?Markaňyzy we gaplama zerurlyklaryňyzy ara alyp maslahatlaşmak üçin bize e-poçta iberiň.