• Torbalar we sumkalar we ýeň belgisini öndüriji-Minfly

3-möhür halta

3-möhür halta

  • 3 gapdal möhür halta - Iýmit hozy üçin gaplama

    3 gapdal möhür halta - Iýmit hozy üçin gaplama

    Tekstde oturmak üçin sumkalaryňyza zerurlyk ýok bolsa, iň oňat çözgüt - doňdurylan iýmitler, süýjüler, sarymsak, kenew, derman önümleri we ş.m.

    3 gapdal möhür halta giňden ulanylýar, “Stand Up halta” -dan has arzan we önümlere aňsat we çalt ýüklenip bilner.3 gapdal möhür konfigurasiýasynda, önümi müşderiniň aýyryşy ýaly ýükleýärsiňiz: ýokardan.Şeýle hem, fermuar haltalary ýylylyk möhürlemezden ulanyp bolýar (ýöne maslahat berilmeýär).

    Gerek bolsa, 3 gapdal möhür halta önümiňiz üçin iň oňat gaplama bolup biler.Çalt we aňsat, ýokardan 3 gapdal möhür haltasyna ýükläň, möhürläň we ýerine ýetiriň!Müşderileriňiz bukjany açýança önümiňiz täze, çygly we kislorodsyz galar.