• Torbalar we sumkalar we ýeň belgisini öndüriji-Minfly

Tamper subutnama halta

Tamper subutnama halta

  • Subutnamaly sumkalar we howpsuzlyk sumkalary

    Subutnamaly sumkalar we howpsuzlyk sumkalary

    Näme üçin Tamper Evident sumkasyny ulanmaly?Tamper subutnamalary, müşderiňiziň ilkinji gezek ulanmazdan ozal sumkanyň açylandygyny ýa-da ýokdugyny bilmek üçin möhümdir.Tampingiň aýdyň alamatlaryny görkezýänligi sebäpli, sumkanyň mazmuny bilen birugsat çişirilmeginiň öňüni alýar.Tamper subutnamalary, ahyrky sarp edijiniň gaplamanyň fiziki taýdan üýtgedilmegini, sumkanyň açylandygy aýdyň görünmegini talap edýär.Arassa plastik paketler üçin bu ýyrtyk çybyk we ýylylyk möhüri bilen ýerine ýetirilýär.Sarp ediji t ...