• Torbalar we sumkalar we ýeň belgisini öndüriji-Minfly

Veseňil belligini gysyň

Veseňil belligini gysyň

 • 360 dereje gysylan ýeňleriň üsti bilen markaňyzy görkeziň

  360 dereje gysylan ýeňleriň üsti bilen markaňyzy görkeziň

  Veseňil ýeňli ýazgylar aşa konteýner konturyny ýerleşdirip biler.Film ýylylyk bilen gatnaşyga girenden soň, bellik kiçelýär we gapyň görnüşine berk laýyk gelýär.Bu çeýeligi, dürli filmlerdäki islendik görnüş ýa-da ululykdaky konteýner diýen ýaly ulanylýar.Ajaýyp çeper eserleriň we tekstiň 360 dereje görkezilmegi bilen, gysylan ýeňler önümlere iň ýokary estetiki täsir we marketing täsirini berýär.

  Veseňi gysmak diňe bir owadan bolman, eýsem funksional peýdalary hem üpjün edýär: ajaýyp çeňňege garşylyk, ýalňyş subutnamalary aňsat tapmak we sarp edijilere amatly köp paketli çykyş.

 • Piwo üçin ýörite gysyş ýeň bellikleri

  Piwo üçin ýörite gysyş ýeň bellikleri

  SgysmakLabelsYbiziňBeerCans 12oz

  Professional piwo gaplama çözgütlerini alyp biler

  Bedeniň doly görnüşi gysylýar

  Köp paketleri gysyň

  Sanly, flexo we agyrlyk çap etmek

 • Şerap üçin ýörite gysgyç ýeň bellikleri

  Şerap üçin ýörite gysgyç ýeň bellikleri

  SgysmakLabels& Tamper subutnamalary gysmak toparlary 

  Şerap we gazylan şerap

  Professional çakyr gaplaýyş çözgütleri

  Sanly, flexo we agyrlyk çap etmek

  Bedeniň doly görnüşi gysylýar

  Görnüşinden kiçelýän zolaklar