• Torbalar we sumkalar we ýeň belgisini öndüriji-Minfly

Iýmit önümleri gaplamak

Iýmit önümleri gaplamak

  • Hususy nahar gaplamasy - Iýmit gaplaýyş haltalary

    Hususy nahar gaplamasy - Iýmit gaplaýyş haltalary

    Iýmit önümleriniň dünýädäki bazary 700 milliard dollardan geçýär.Adamlar ýolda nahar iýmegi gowy görýärler.Gaplamanyňyzyň ünsüni özüne çekýändigine we iýmit önümleriňizi satyn almagyna sebäp bolmalydygyna göz ýetirmeli.

    Iýmit önümiňizi janlandyrmak üçin ygtybarly çeýe gaplaýyş kompaniýasy gerek.Ulanmak, saklamak we daşamak aňsat çeýe gaplamalary öndürýäris.Göni haltalar we ýassyk ýassygy haltalar ýaly gaplama çözgütleriniň köp görnüşini hödürleýäris.Siziň amatlylygyňyz üçin hatda köp sanly gaplamamyz bar.