• Torbalar we sumkalar we ýeň belgisini öndüriji-Minfly

Torbada dur

Torbada dur

  • “Stand Up Pouch” - iň meşhur konfigurasiýamyz

    “Stand Up Pouch” - iň meşhur konfigurasiýamyz

    Durýan haltalar aşaky gusset bilen öndürilýär, ýerleşdirilende halta tekiz halta ýaly ýatmagyň ýerine dükanyň tekjesinde durmaga mümkinçilik berýär.Köplenç SUP-ler diýlip atlandyrylýan bu gusset paketiň daşky ölçegleri bolan 3 möhürden has köp ýeri bar.

    Müşderileriň köpüsi, adaty haltajyklarynda asma deşik soraýarlar.Distribýutorlaryňyza önümleriňizi has köp satmaga kömek etmek üçin elmydama köp taraply bolmak gowy, şonuň üçin bu haltalar deşiksiz ýa-da deşiksiz öndürilip bilner.

    Gara filmi düşnükli film bilen birleşdirip ýa-da ýalpyldawuk bezeg bilen metallaşdyryp bilersiňiz.Customörite çap edilen haltajyklar we halta proýektleri barada has giňişleýin maglumat almak üçin bize ýüz tutuň.