• Torbalar we sumkalar we ýeň belgisini öndüriji-Minfly

Rotogravure Çap

Rotogravure Çap

Çeýe gaplamanyň ähli ululyklary we formatlary üçin elýeterli.Önümiňize iň oňat laýyklygy döretmek üçin gaplamanyňyzyň ululygy we prototipi boýunça hyzmatdaşlyk etmek üçin toparymyz bilen habarlaşmagyňyzy maslahat berýäris.

MOQ: 10,000 ýa-da ondanam köp

Gurluşyň wagty: dizaýn tassyklanandan we öňünden töleg alnandan soň 10-20 gün (sargyt mukdaryna baglylykda)

Deslapky bahasy: 80-150 $ (önümiň ululygyna baglylykda) / reňk / çap silindri üçin

Reňk ukyby: CMYK + PANTONG (10-12 reňk)

Rotogravure çap etmek Minfly

Rotogravure çap etmegiň peýdalary:

Adatça 10-30 mikrometr giň galyňlykda gelýän poliester, polipropilen, neýlon we polietilen ýaly inçe filmde çap edip biler.

Uly göwrümli dowam edip bilýän silindrler, şekil peselmezden işleýär

gowy hilli şekil köpeltmek

ýokary göwrümli önüm öndürmek üçin birlik üçin pes çykdajylar

Rotogravure çap etmegiň kemçilikleri:

ýokary başlangyç çykdajylary

rastirlenen setirler we tekstler

Silindr taýýarlamak üçin uzyn gurşun wagty, ulanylýan usullar şeýle ýöriteleşdirilenligi sebäpli daşarda