• Torbalar we sumkalar we ýeň belgisini öndüriji-Minfly

Kosmetika gaplamasy

Kosmetika gaplamasy

  • Cörite kosmetika gaplamasy - Spout halta - şekilli halta

    Cörite kosmetika gaplamasy - Spout halta - şekilli halta

    Önümleriňiz üçin tygşytly we ajaýyp görnüşli çap edilen kosmetiki gaplamalary özleşdiriň.Minfly dürli formatda we dokumalarda ýörite çap edilen kosmetiki gaplamalar üçin çeýe gaplama çözgütleri bilen üpjün edýär.Çeýe barýer filmlerimiz makiýaup gaplamak, derini bejermek we başgalar üçin ajaýyp.Suwuklyklar, güýçler ýa-da jeller hiç haçan dökülmez we syzmaz, gaplarymyz gymmatly gözellik önümiňizi kisloroddan we çyglylykdan goraýar.