• Torbalar we sumkalar we ýeň belgisini öndüriji-Minfly

Granola gaplamasy

Granola gaplamasy

  • Printörite çap edilen Granola gaplamasy - Iýmit gaplaýyş haltalary

    Printörite çap edilen Granola gaplamasy - Iýmit gaplaýyş haltalary

    Sagdyn iýmitlenmegiň ösýän tendensiýasy bilen, granola gaplamasy gerek, önümiňizi täze we müşderileriňiziň granolaňyzy köpçüligiň arasynda tapawutlandyrmagy üçin her gün ulanmagy aňsatlaşdyrýar.

    Granola gaplamak üçin niýetlenen haltajyklarymyz, ýörite düzülen barýer materialynyň birnäçe gatlagy arkaly önümiňizi çyglylykdan goraýar.Topokarky fermuar ýapylmagy ýaly goşmaça aýratynlyklar müşderileriňize granolany asyl gaplamada saklamaga kömek edýär - markaňyzy ileri tutýan zat.