• Torbalar we sumkalar we ýeň belgisini öndüriji-Minfly

2-möhür halta

2-möhür halta

 • 2 möhür halta - çeýe görnüşler

  2 möhür halta - çeýe görnüşler

  2 möhürli halta gaty uzak wagt bäri.Adaty “Ziploc ™” görnüşli haltajyklara meňzeş, gapdal möhür haltalary bukulýan we iki tarapynda-da ýylylyk bilen möhürlenýän üznüksiz plastmassa filmdir.Iki taraply möhür halta has az konfigurasiýa hödürleýär, önümi ýitirmek üçin beýleki haltalaryň öňüni alýan ýerini doldurmaga mümkinçilik berýär.

  Müşderileriň köpüsi bu konfigurasiýany ýa-da häzirki dizaýnyna laýyk gelýändigi üçin soraýarlar, ýa-da aşaky çeýe bolmagyny isleýärler.

  Köp programmalar üçin 2 taraply möhür halta durýan halta ýa-da 3 taraply möhür bilen tutulan bolsa-da, 2 möhürli halta ileri tutulýan köp sanly programma bar.Iň esasy zat, iki taraplaýyn möhür ähli DÖB gorag haltalarynyň esasyny düzýär.

  • Synag we hakyky dizaýn.

  • DÖB gorag programmasy üçin ajaýyp.

  • Has berk konfigurasiýa, has çeýe.

  • Akym gaplamasyny we çalt turbany emele getirýär.

  • Maşyn ýüklemek aňsat.